Hộp đựng trà hoa quế

    Đây là sản phẩm gia công theo yêu cầu , số lượng từ 200 hộp trở lên thì Quế mỹ nghệ mới có thể sản xuất